Stævnetilmelding
 
Man tilmelder sig til stævner og betaler via  www.badmintonpeople.dk (login findes til venstre). *)
 
*)
Punkt 1:  Oprette en brugerprofil på forsiden og logge ind herefter (man får tilsendt et link til sin mailadresse, hvorfra man kan
                logge ind første gang).
Punkt 2:  Købe spillerlicens under menupunktet "spillere" i venstre kolonne - dette skal kun ske ved første tilmelding og man kan
               først tilmelde sig, når man har betalt spillerlicensen.
Punkt 3:  Oprette spillerprofil under menupunktet turneringssystem i venstre kolonne.
Punkt 4:  Tilmelding til stævner/turneringer (vist i venstre kolonne) er nu tilgængelig - bemærk at betaling via dankort foregår samtidigt med tilmeldingen.

DBF har introduceret et nyt system for stævnetilmelding. DGI deltager også i dette samarbejde, hvorfor både DGI og DBF-stævner kan findes på denne hjemmeside (www.badmintonpeople.dk).
Det betyder, at stævnetilmeldingen og betalingen gennemføres direkte til stævnearrangøren af spilleren selv.
Klubben giver et tilskud på 25 kr. pr. disciplin (single, double og mix-double) pr. stævne. Men hver spiller skal ved sæsonens slutning indsende stævneopgørelse til kasseren. 
Stævneopgørelsen skal indeholde:
- Spillernavn,
- Spillerid,
- Stævne (dato og sted),
- Disciplin (single, double, mix),
- Beløb betalt ved tilmelding ialt,
- Kontonr. hvor stævnetilskuddet kan indsættes på.
 
Hvis du har spørgsmål til stævnetilmelding, er du velkommen til at kontakte Susanne Dencker Larsen, tlf. 25284221 eller sdl@ibc.dk 
 
Deltagelse i stævner er et godt supplement til træningen i klubben, hvor der mest fokuseres på at lære teknik, slag, benarbejde med mere, ikke så meget på kamptræning. Kamptræning har man mulighed for at få ved at deltage enten i holdturneringen med andre spillere fra EBK på 4-6 mands holds eller ved at deltage i stævner hvor man tilmelder sig individuelt eller med en double-makker. Hvis man ikke har en double makker er det muligt at tilmelde sig med X-makker, og hvis der således er andre fra andre klubber der har gjort det samme bliver man sat sammen som double makkere til dette stævne.
 
Ved stævner spilles der typisk i de tre kategorier: Single, Double og Mix-double.
Hvis man ikke har deltaget i stævner tidligere, så starter man som D-spiller, hvor man således kommer til at møde spillere på sit eget niveau. Efterhånden som man vinder nogle stævner eller kommer på f.eks. en anden plads får man tildelt et antal point afhængig af hvor mange spillere der var tilmeldt. Når man har opnået et vist antal point rykker man op i den næste række. Der findes rækkerne: D, C, B, A, M (Mester) og E (Elite).Via dette system sikres det at man altid kommer til at møde jævnbyrdige modstandere.
Under menu-pkt''''et "Links" er der link til "Ungdomsklassifikationen", hvor man kan se den enkelte spillers antal point.
 
Der findes et antal Begynderstævner som er velegnet hvis man vil prøve at deltage i et stævne. Nogle af disse stævner kan være karateriseret ved ikke at være pointgivende, f.eks. vores eget Monrad stævne der afholdes i slutningen af sæsonen. De fleste stævner er arrangeret således at man er garanteret mindst 2-3 kampe i et puljespil. Programmet lægges normalt sådan, at man ikke skal sidde i hallen hele dagen, men i løbet af 2-3 timer er man færdig med at spille sine kampe.
 
EBK tilskynder, at man deltager i sådanne stævner for at få kamp-erfaring. EBK udvælger nogle stævner hvor vi som klub deltager i fællesskab, disse udvalgte stævner kan ses andet sted på www.e-b-k.dk. Men derudover har den enkelte spiller mulighed for at deltage i de stævner han/hun ønsker. For at tilskynde deltagelsen i stævner yder klubben et tilskud på 25 % af stævnegebyret.

Relevante dokumenter:
   -Pointregler (Omhandler reglerne for opykning mellem rækkerne D-C-B-A-M-E, bemærk at disse revideres løbende!).
   -Drejebog for stævnedeltagelse (Gode informationer når man deltager i et stævne for første gang).

 
 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram