Brugervejledning til www.e-b-k.dk:
 
Megen af kommunikationen mellem klubben og medlemmerne kommer til at foregå via vores hjemmeside. Så derfor er det en god ide løbende at checke om der er nye informationer. Aktuelle informationer vil stå på forsiden. Vores hjemmeside består af 4 områder:
 
Sådan er vores Web-side bygget op:
Et område øverst med menu-punkter: Det kalder vi for Top-menuen. Her kan man foretage sig alle de ting som er integereret med det bagvedliggende system der holder styr på medlemmer og tilmeldinger osv.
Et område til venstre også med menu-punkter: Det kalder vi for Side-menuen. Her er forskellige menu punkter man kan vælge og der vil blive vist noget tekst/bilede information i det store område til højre for Side-menuen.
Under Side-menuen er der et område hvor man kan oprette sig som bruger, logge ind/ud og se de ting man har meldt sig til.
 

Sådan opretter man sig som et nyt medlem:
 
Det første man som medlem skal gøre er at oprette en "Profil", dette gøres ved at trykke på knappen "Opret Profil" i nederste venstre hjørne.
Dette skal gøres for hvert medlem i klubben. Det er vigtigt at korrekte kontaktoplysninger indtastes, specielt mail-adresse, mobilnummer og alder. Specielt mail-adressen vil vi anvende til diverese informationer. Alder giver adgang til at tilmelde sig de hold man aldersmæssigt passer til. Medlemsnavnet vil blandt andet blive anvendt på afkrydsningslister som vores trænere anvender ved hver træningsgang.
 
Når man efterfølgende vil anvende siden til f.eks. at tilmelde sig et hold, event eller stævne så skal man logge ind med brugernavnet for det respektive medlem.
 
Tilmelding til hold:
Husk at logge ind først.
 
Tilmelding til et hold kan foregå på 2 måder:
  1. Man kan enten gå ind fra Top-menu punktet der hedder "Holdtilmelding", her kan man se en beskrivelse af de forskellige hold. Hvis man ønsker at leje en bane for hele sæsonen vælger man Top-menu punktet "Bane-leje" i stedet for.
  2. Alternativt kan man gå via Top-menu pinktet der hedder "Halplan", her får man en grafisk præsentation af de forskellige hold og deres trænings tidspunkt.
Ved at trykke på "Prisen" for holdet går man til Dankort betaling. Når dette er gennemført så er medlemmet tilmeldt det valgte hold.
Hvis man melder sig til 2 hold, f.eks. en mandags- og en onsdags-træning, så får man 40 % rabat på anden træningsgang.
 

 Oversigt over aktiviteter i klubben i løbet af sæsonen:
Under Top-menu punktet "Kalender" kan man se en fortløbende kalender der viser de planlagte aktiviteter i sæsonen, der vil løbende komme nye aktiviteter til.
Under events vil der løbende blive vist hvilke arrangementer man aktuelt kan melde sig til, herunder vil stævner som man kan melde sig til igennem klubben blive vist, så det er vigtigt at følge med i hvad der tilbydes under Events. Senere på sæsonen skulle der gerne komme et specielt Top-menu punkt til stævnetilmeldinger.
 
 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram